Ostani dzień w Japonii z Tokyo Metropolitian Government Building

Ostanie przedpołudnie w Tokio. Skoro jesteśmy w dzielnicy Shinjuku to nie możemy przoczyć  słynnego budynku ‘Tokyo Metropolitian Government Building’. Reklamy