Fauna i flora

Warunki klimatyczne znakomicie sprzyjają różnorodności gatunkowej fauny i flory występującej w niezwykle licznych siedliskach, m.in. w wilgotnych lasach liściastych oraz suchych lasach zwrotnikowych.

Ponadto w Tajlandii znaleźć można przepiękne lasy górskie, podmokłe równiny w części centralnej, nadmorskie lasy namorzynowe, a także rozciągnięte wzdłuż wschodniego wybrzeża rafy koralowe zaliczane do jednych z piękniejszych na świecie.

Warto także nadmienić, że mniej więcej połowa terenów leśnych Tajlandii objęta jest ochroną przez liczne parki narodowe.

Tajlandia posiada również inne bogactwa naturalne. Są nimi przede wszystkim: ropa naftowa (wydobywana tu w niewielkich ilościach) oraz torf (będący cennym surowcem energetycznym). Ważne dla gospodarki są też złoża rud cyny oraz nieliczne tereny zasobne w diamenty. Jednakże na świecie kraj ten znany jest głównie z krewetek (pierwsze miejsce w hodowli).