Festiwal Kwiatowy w Chiang Mai 2015 (pl/eng) Flower Festival in Chiang Mai 2015


Co roku w pierwszy weekend lutego w Chiang Mai odbywa się Festiwal Kwiatowy. W tym roku, po raz 39 miasto jest gospodarzem tego spektakularnego i jakże kolorowego święta.

Łącznie 222 odmian kwitnących roślin ozdobnych jest prezentowane podczas trzydniowej imprezy, między innymi nagietek, amarant, celozja, storczyki, chryzantemy, róże i dziesiątki innych egzotycznych „piękności”.

DSC_0135

Uroczystości  w tym roku zaczęły się w piątek 6 lutego w parku miejskim oraz przy bramie Tha Phae.

Od samego rana, a przypuszczam, że przez noc również trwały przygotowania do święta. O 7 rano przejeżdżaliśmy przez miasto i oto co zobaczyliśmy:

Tradycyjnie w sobotę rano przez miasto przechodzi widowiskowa parada. Trasa parady przebiega ulicami Charoen Muang, przez most Nawarat, wzduż ulicy Tha Phae, przy bramie Tha Phae skręca w lewo, następnie wzdłuż fosy Starego Miasta aż do jej południowo-zachodniego rogu i kończy się w parku miejskim. Tam odbywają się konkursy na najpiękniejszą platformę, strój, występ muzyczny lub taneczny oraz najbardziej popularny konkurs Miss Flower Festival.

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=U9vulLp91EA

Na ulicy przy parku znajdziesz także setki straganów sprzedających wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Zobacz galerię zdjęć:

Ci, którzy przyjeżdżają do Chiang Mai na Festiwal Kwiatów mogą również odwiedzić popularne w tym czasie miejsca, gdzie można podziwiać uroki tropikalnej roślinności, piękno lokalnych kwiatów oraz zobaczyć inne atrakcje ogrodnicze.

  • Ogród Botaniczny Królowej Sikrit, który znajduje się 20 kilometrów na północ od Chiang Mai, w okolicy Mae Sa.
  • Farmy orchidei w okolicach Chiang Mai – niesamowite wrażenia, niezliczone ilości gatunków i odmian tego przepieknego kwiatu narodowego kraju, jakim jest storczyk.
  • Ogrody Królewskie Ratchapruek, znajdujące się ok 20 km na południowy-zachód od Chiang Mai, niedaleko od drogi Canal.
  • Ogrody Dokmai, to prywatne ogrody botaniczne, które są własnością Erica Danell i jego żony. Są one doskonałym źródłem informacji dla tych, którzy chcą założyć własny tropikalny ogród. Znajdują się one około 5 kilometrów od Ogrodów Ratchaphruek.
  • Ogród Botaniczny Tweechol to więcej niż ogród, ale i własne zoo, pola ryżowe, ekologiczne gospodarstwo rolne, ujeżdżalnię koni, kemping, oraz muzeum. Niektórzy mieszkańcy uważają , że jest to jeden z najlepszych ogrodów botanicznych wartych odwiedzenia. Tweeechol jest na Doi Saket Road. Nie będziesz rozczarowany.

Chiang Mai z dumą zachowuje swoją tradycję corocznego Festiwalu Kwiatów, wspierając tym samym branżę ogrodniczą całej prowincji, która uważana jest za jedną z głównych eksporterów świeżych kwiatów ciętych, doniczkowych oraz wielu innych produktów ogrodniczych w Tajlandii.

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć:

Jeśli więc jesteś w mieście od początku roku do końca lutego to najlepszy czas, aby cieszyć się spektakularnymi kwiatowymi wystawami i stoiskami z kwiatami, a także innymi atrakcjami przygotowanymi przez mieszkańców Chiang Mai.


Flower Festival in Chiang Mai 2015

Every year, on the first weekend of February, Chiang Mai, the Flower Festival takes place. This year, for the 39th time, the city is hosting this spectacular and very colorful festival. A total of 222 varieties of ornamental flowering plants are presented during the three-day event, including calendula, amaranth, celosia, orchids, chrysanthemums, roses and dozens of other exotic „beauties”.

Celebrations began this year on Friday, February 6 in the main city park and in the Tha Phae Gate. Overnight the preparations for the floats and displays began so that early in the morning the parade could begin.

At 7 am we passed through the town, and this is what I saw – see movie number 1 above.

Traditionally, on Saturday morning throughout the city one can watch the spectacular parade. Parade route runs through the streets of Charoen Muang, the bridge Nawarat, Tha Phae Gate street at Tha Phae gate turn left, then along the moat of the Old Town to the south-west corner and ends up in the main city park. There are competitions held for the most beautiful platform, dress, music or dance performance and the most popular contest Miss Flower Festival.

On the street at the park you will also find hundreds of stalls selling everything you can imagine.

See the photo gallery – clip 2 above.

Those who come to Chiang Mai Flower Festival can also visit popular gardens where you can admire the beauty of tropical vegetation, the beauty of local plants and gardening.

Queen Sikrit Botanical Garden, which is located 20 kilometers north of Chiang Mai, Mae Sa around Orchid farms in and around Chiang Mai – an amazing experience, countless species and varieties of this beautiful national flower of the country, which is the orchid.

Ratchapruek Royal Gardens, located about 20 km south-west of Chiang Mai, near the Canal road. Dokmai Gardens, a private botanical gardens, which are owned by Eric Danell and his wife. They are an excellent source of information for those who want to start their own tropical garden. They are located about 5 kilometers from Ratchaphruek Garden.

Tweechol Botanical Garden is more than just a garden, but also its own zoo, rice fields, organic farm, riding school horses, camping, and a museum. Some residents believe that this is one of the best botanical gardens to visit. Tweeechol on Doi Saket Road. You will not be disappointed.

Chiang Mai proudly maintains its tradition of the annual Flower Festival, thus supporting the horticultural industry throughout the province, which is considered one of the major exporters of fresh cut flowers, potted plants, and many other horticultural products in Thailand.

I invite you to look at the pictures – see slideshow 3 above.

So if you’re in town at the beginning of February is the best time to enjoy the spectacular floral displays and stalls with flowers, as well as other attractions prepared by the residents of Chiang Mai.