Język tajski (pl/eng) Thai language


Ponad 95% ludności Tajlandii posługuje się językiem tajskim. Jednak w większości hoteli, restauracjach, szpitalach, muzeach a nawet na bazarach ulicznych można posługiwać się językiem angielskim.

Podczas podróży po tym kraju warto opanować kilka podstawowych zwrotów, co zdecydowanie ułatwi nawiązywanie kontaktów z miejscowymi w czasie wakacji.

Każde zdanie , niezależnie od tego co chcemy powiedzieć po tajsku, mężczyźni powinni kończyć słowem „krap”, a kobiety „ka”. Każdy po przyjeździe słyszy potok niezrozumiałych dźwięków, poza tymi dwoma „krap” i „ka” na końcu większości zdań.

Tajski alfabet

Tajski alfabet. Każda litera z osobna ma jakieś znaczenie i jest to całe słowo, a czasami zwrot.

Język tajski, jak większość języków azjatyckich jest językiem tonowym. Występuje w nim pięć tonów: niski, średni, wysoki, rosnący i opadający. Co to oznacza? Jeśli napiszemy jedno słowo w alfabecie łacińskim a wymówimy je w innej intonacji to będzie ono znaczyć pięć różnych rzeczy. Jest to dla nas bardzo trudne gdyż w zachodnich językach  intonacja zmienia się w zależności od zdania czy intencji mówcy.

Nie należy się tym jednak zniechęcać, gdyż Tajowie są bardzo przyjaźni i z uśmiechem przyjmują każde próby wymawiania ich słów. Nie zrażajmy się również gdy zaczną się z nas śmiać, jako że, jeśli coś jest śmieszne to oni się po prostu z tego śmieją, jeśli ktoś jest gruby to mówią, że jest gruby a nie ‘puszysty’, ‘przy kości’ czy też inne delikatne słówka.

Ale wracając do języka nie jest on łatwy i na pewno warto upewnić się u rodowitego Taja jak się wymawia dane słowo. Bardzo przydatna jest komórka z aplikacją tłumacza. Jeśli coś jest niezrozumiałe to najlepiej pokazać wersję angielską oraz tajską danego słowa i wszystko jest jasne. Aplikacja ‘google translate’ w telefonie, tłumaczy w kilkudziesięciu językach. Obecnie aplikacja ta odczytuje napisy w wybranym języku i tłumaczy na język docelowy używając do tego kamery w telefonie. Zobaczcie tutaj.

Dla ambitnych nauka tajskiego dla Polaków: rozmówki tajskie

oraz dla znających język angielski:


Thai language

Over 95% of the population in Thailand speaks Thai. However, in most hotels, restaurants, hospitals, museums and even at a street level, some can speak basic English. While traveling through this country, one should learn some basic phrases, which will greatly facilitate the interaction with the locals. In Chiang Mai, where there are a lot of Foreigners, English is often spoken. Polish speakers who do not speak Thai or English may find it more difficult, and should consider tours with a Polish translator.

Each letter of the Thai alphabet has a meaning, and each letter can be a word, and sometimes a phrase.

 
Every sentence, regardless of what we say in Thai, men should end with the word „krap” and women „ka”. Everyone hears on arrival a stream of incomprehensible words, but these two „krap” and „ka” at the end of most sentences can easily be identified. You can listen to native Thai on youtube to hear how they sound. A Thai lesson I recommend is „Learn Thai with Mod” on ” Greetings „on youtube (unfortunately for English speakers).

Thai language, like most Asian languages ​​is a language of tones. It has five tones: low, medium, high, rising and falling. What does it mean? If you write one word in Latin and speak in a different intonation, it would mean five different things. This is very difficult for us, because in Western languages ​​intonation varies depending on the subtle intention of the speaker, but is not split into 5 different levels with 5 completely different meanings.

Do not be discouraged however, because Thai people are very friendly and with a smile accept any attempt pronouncing their words. Do not be discouraged even if they start laughing at us. In Thai culture, it is not offensive to laugh at someone, and as a nation are very strait forward. Fat is fat, ugly is ugly, black is black, and if something is funny they just laugh with us. But back to the language, it is not easy and definitely worth checking with a native Thai on how to pronounce the word. I always have a mobile phone with a translator to help interpret.I have found that I put in the English word, translate it and show to the person, and generally it becomes clear what you are after.

I would recommend the website and application http://translate.google.com/# ‚translater’ on the phone, which translates in dozens of languages.

I also recommend learning Thai for free online (for English speakers).

http://thai-english.fouiner.info/index.php

http://www.goldenline.pl/ramka/aHR0cDovL3d3dy50aGFpLWxhbmd1YWdlLmNvbS8=

and for Poles:

http://www.jezyk-tajski.pl/rozmowki/

http://thaiblog.dev-control.com/thai

Reklamy